Pályázat - Nyertesek 2019/2020-as tanév

Kedves Tanulók!

Először is szeretnénk nektek boldog új évet kívánni! Reméljük, hogy jól telt a téli szünet és újult erővel tudtok koncentrálni a félévi hajrára.
Köszönjük a rengeteg pályázatot, amit beküldtetek. Minden beküldő helyesen válaszolt. A megfejtések a következők:

  1. Szőlő
  2. Zeller
  3. Birsalma
  4. Paradicsom
  5. Őszibarack

Megtartottuk a sorsolást és az alábbi pályázók nyertek ajándékcsomagot:

Új dokumentum nyilvántartás vezetéséhez

Kedves Iskolák!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Államkincstár 2019.09.26.-án új dokumetnumot tett közzé a köznevelési intézmények által vezetendő heti nyilvántartáshoz. Az új excel fájlt letölthetik a Dokumentumtárból vagy megtalálják a Magyar Államkincstár 44/2019. (IX. 25.) számú közleményének 3. számú mellékleteként.

Kérem, hogy a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében az új formátumú nyilvántartást legyenek szívesek használni!

Iskolagyümölcs-program 2019/2020

A Vidékfejlesztési minisztérium az idei tanévben tovább folytatja az uniós társfinanszírozású Európai iskolagyümölcs-programot, melynek keretében az általános iskolák 1-6. osztályos tanulói minden héten friss gyümölcsben, gyümölcslében részesülhetnek. A program elősegíti a résztvevő gyerekek egészséges életmódra nevelését és helyes táplálkozási szokásaik kialakítását. Ennek köszönhetően segítségükre lehet az elhízás elleni küzdelemben és az ezzel összefüggő betegségek megelőzésében.

A program célja és kedvezményezettjei

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. §-a szerinti általános iskola 1-6. évfolyamán tanuló gyermekek vehetnek részt a programban, melynek célja, hogy az érintett tanulókkal megkedveltesse a zöldségeket, gyümölcsöket, ezáltal hosszú távon emelje a korosztály zöldség-, gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelemhez.

A program időtartama

A program 4 ún. teljesítési időszakból áll, amelyek az idei tanévben a következők:

  • I. teljesítési időszak: 2019.09.02 – 2019.09.29.
  • II. teljesítési időszak: 2019.09.30 – 2019.12.15.
  • III. teljesítési időszak: 2020.01.13 – 2020.03.29.
  • IV. teljesítési időszak: 2020.03.30 – 2020.05.03.

Tanítási évenként legalább 3 teljesítési időszakban kell gyümölcsöt kapniuk a részt vevő gyerekeknek. Az I. és a IV. időszakban legalább 3 hétig, míg a II. és a III. időszakban legalább 8 hétig kell terméket kiosztani, tanulónként hetente legalább 2, legfeljebb 4 termék adható.
A programmal kapcsolatos rendeletek, jogszabályok letölthetők a Dokumentumtárból