Pályázat - Nyertesek

Kedves Tanulók!

Köszönjük a rengeteg beküldött pályázatot, a jobbnál jobb verseket és szlogeneket! Nehéz volt a döntés, de végül megszületett az eredmény. A nyertesek ajándékcsomagot kapnak, ezen kívül minden résztvevőt jutalmazunk. A nyeremények május végéig kiosztásra kerülnek.

A Nyírtassi Tas Vezér Általános Iskola 2.A. osztályos tanulói különdíjban részesülnek, mert ebből az oszályból érkezett a legtöbb pályázat és mind nagyon ötletes, frappáns vers volt. Ezért az egész osztály megérdemli az ajándékot!

Iskolagyümölcs-program 2016/2017

A Vidékfejlesztési minisztérium az idei tanévben tovább folytatja az uniós társfinanszírozású Európai iskolagyümölcs-programot, melynek keretében az általános iskolák 1-6. osztályos tanulói minden héten friss gyümölcsben, gyümölcslében részesülhetnek. A program elősegíti a résztvevő gyerekek egészséges életmódra nevelését és helyes táplálkozási szokásaik kialakítását. Ennek köszönhetően segítségükre lehet az elhízás elleni küzdelemben és az ezzel összefüggő betegségek megelőzésében.

A program célja és kedvezményezettjei

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. §-a szerinti általános iskola 1-6. évfolyamán tanuló gyermekek vehetnek részt a programban, melynek célja, hogy az érintett tanulókkal megkedveltesse a zöldségeket, gyümölcsöket, ezáltal hosszú távon emelje a korosztály zöldség-, gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelemhez.

A program időtartama

A program 4 ún. teljesítési időszakból áll, amelyek az idei tanévben a következők:

  • I. teljesítési időszak: 2016.09.01 – 2016.09.25.
  • II. teljesítési időszak: 2016.09.26 – 2016.12.18.
  • III. teljesítési időszak: 2017.01.09 – 2017.03.26.
  • IV. teljesítési időszak: 2017.03.27 – 2017.05.07.

Tanítási évenként legalább 3 teljesítési időszakban kell gyümölcsöt kapniuk a részt vevő gyerekeknek. Az I. és a IV. időszakban legalább 3 hétig, míg a II. és a III. időszakban legalább 8 hétig kell terméket kiosztani, tanulónként hetente legalább 2, legfeljebb 4 termék adható.
A programmal kapcsolatos rendeletek, jogszabályok letölthetők a Dokumentumtárból