Vállalt feladatok

Fenntartó

 • A megállapodás megkötése a szállítóval.
 • Felelősség vállalás egyes kísérő intézkedések végrehajtásáért.
 • Könyvelés.
 • Minőségi kifogás esetén az MVH értesítése.
 • Közreműködés a program helyszíni ellenőrzése során.
 • Kérésre közreműködés a program értékelésében.

Köznevelési intézmény

 • A termék átvétele, átmeneti tárolása a tanulóknak való kiosztásig.
 • A termék kiosztása a tanulóknak (a közétkeztetéstől eltérő időpontban).
 • Legalább két kísérő intézkedés végrehajtása (önállóan vagy a szállítóval közösen).
 • Plakát elhelyezése a főbejáratnál.
 • Nyilvántartás vezetése (a programban és a kísérő intézkedésben résztvevő tanulók számáról és a kiosztott termék mennyiségéről), a nyilvántartásokat 5 évig meg kell őrizni.
 • Selejtezési jegyzőkönyv vezetése.
 • Minőségi kifogás esetén jegyzőkönyv felvétele.
 • Közreműködés a program helyszíni ellenőrzése során.
 • Kérésre közreműködés a program értékelésében.

A nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatlapot a módosított 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 7. melléklete tartalmazza, vagy letölthető a Dokumentumtárból.