Jelentkezés a programra

A program kedvezményezettjei a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. §-a szerinti általános iskola 1-6. évfolyamán tanuló gyermekek. Egy ennek megfelelő közoktatási intézmény akkor vehet részt a programban, ha megállapodást köt valamely, az MVH által előzetesen jóváhagyott szállítóval a termékek 2013/2014. tanévben történő szállítására. A jóváhagyott szállítók listáját az MVH saját honlapján minden évben közzéteszi.
A 2015/2016. tanévben a megállapodások megkötésére a köznevelési intézmények fenntartói jogosultak. A megállapodást úgy is meg lehet kötni, hogy az a 2015/2016. tanévtől kezdődően legfeljebb 3 tanévre szóljon. A megállapodás minimálisan kötelező tartalmát a módosított 50/2012. (V. 25.) VM rendelet írja elő (megállapodás minta a rendelet 4. mellékletében található, illetve a Dokumentumtárból is letölthető). A megállapodást a szállító nyújtja be az MVH-hoz jóváhagyásra. A részvétel csak az MVH által jóváhagyott megállapodás alapján történhet. A fenntartó egy közoktatási intézmény vonatkozásában egy tanítási évre csak egy szállítóval köthet megállapodást. A fenntartó a hozzá tartozó különböző köznevelési intézmények tekintetében különböző szállítókkal is köthet megállapodást.