Jelentkezés a programra

A program kedvezményezettjei:

a) a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola, a köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 1-6. évfolyamán,

b) a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 5. és 6. évfolyamán, továbbá

c) a 14. § (2) bekezdése szerinti esetben az a) és b) pontban meghatározott nevelési-oktatási intézmények, továbbá a köznevelési törvény 11. §-a szerinti hat - nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét - évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 7. és 8. évfolyamán

tanuló gyermekek (a továbbiakban: tanulók). Egy ennek megfelelő közoktatási intézmény akkor vehet részt a programban, ha fenntartója megállapodást köt valamely, a MÁK által előzetesen jóváhagyott szállítóval a termékek 2019/2020. tanévben történő szállítására. A jóváhagyott szállítók listáját az MÁK saját honlapján minden évben közzéteszi.
A 2019/2020. tanévben a megállapodások megkötésére a köznevelési intézmények fenntartói jogosultak. A programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval köthet a következő tanítási évtől kezdődően legfeljebb három tanítási évre szóló, köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást a támogatott termékeknek kiszállítására. A megállapodás minimálisan kötelező tartalmát a 18/2019. (V. 10.) AM rendelet írja elő (megállapodás minta a Dokumentumtárból is letölthető). A megállapodást a szállító nyújtja be az MÁK-hoz jóváhagyásra. A részvétel csak az MÁK által jóváhagyott megállapodás alapján történhet. A fenntartó egy közoktatási intézmény vonatkozásában egy tanítási évre csak egy szállítóval köthet megállapodást.