Lehetőség a polgári jogban. Kapcsolódó cikkek:


Hortobágyi SándorDr. Szabó Andrea Blanka A jogorvoslathoz való jogot az Alaptörvény alapvető jogként szabályozza.

lehetőség a polgári jogban

Nézzük tehát, milyen főbb jogorvoslati lehetőségeink vannak! A perorvoslatok között a legáltalánosabb és legismertebb a fellebbezés, amelyet rendes perorvoslatnak is nevezünk.

lehetőség a polgári jogban

A fellebbezést az első fokon eljáró bírósághoz képest egy magasabb fokú bíróság bírálja el. Elsőfokú ítélet ellen minden esetben lehetőségünk van fellebbezéssel élni.

lehetőség a polgári jogban

Ami lényeges, az a határidő: a fellebbezés határideje a határozat közlésétől számított 15 nap. A közlés — ítéletről lévén szó — minden esetben írásban történik; vagy postai úton vagy elektronikus eszközön keresztül cégkapu, ügyfélkapu. Főszabály szerint az ítélet végrehajtására a fellebbezésnek halasztó hatálya van, azaz addig nem kell teljesíteni az lehetőség a polgári jogban foglaltakat, ameddig a másodfokú határozat meg nem születik.

  1. Opti trendmutató a bináris opciókhoz
  2. Sok gyors pénzt keresni

A fellebbezést a másodfokú bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, azonban erre irányuló külön kérelemre a bíróság tárgyalás tart. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, helybenhagyja vagy megváltoztatja.

Wellmann György: A szerződések általános szabályai az új Ptk.-ban – II. Rész

Benne kiemelt témánk: Milyen TB ellátásra lehetünk jogosultak, ha a koronavírus miatt nem tudunk munkába járni? További aktuális híreket olvashat előadásainkról és a legújabb cikkeket Bányajog és Közbesz blogjainkból. A következő jogorvoslati lehetőség az ún. Pont azért rendkívüli, mert az ügyben már jogerős határozat született, ennek ellenére lehetőség a polgári jogban fél vitássá kívánja tenni ezt a jogerős döntést.

Kezdőlap » A szerződésmódosítás kérdésköre a magyar polgári jogban A szerződésmódosítás kérdésköre a magyar polgári jogban Szerző: dr. Juhász Ágnes Dátum: Rovat: Szakma A szerző a szerződésmódosítás kérdéskörének átfogó feldolgozására tesz kísérletet, és végig vezeti az olvasót a szerződés felek általi módosításától kezdve a bírói szerződésmódosításon keresztül egészen a jogalkotói akarattal eszközölt szerződésváltoztatásig.

Mint ilyen, a lehetőség a polgári jogban perorvoslatokra értelemszerűen igen szűk körben és szigorú követelmények mentén van csak lehetőség, szemben a fellebbezéssel, amely gyakorlatilag minden esetben adott. A perújítási kérelmet az ügyben eljárt elsőfokú bírósághoz kell benyújtani, és annak megengedhetősége felől akkor is az elsőfokú bíróság fog dönteni, ha az ügyben másodfokú határozatot hoztak.

A cikk letölthető PDF formátumban is.

Mikor kerülhet sor perújításra? Leggyakoribb esete, ha a jogerős határozat megszületése után egy fél olyan tényre, bizonyítékra hivatkozik, amely az alapeljárásban nem lett elbírálva pl. Ezen túlmenően a törvény további esetköröket is felsorol, melyek esetén perújítással élhetünk pl.

lehetőség a polgári jogban

A perújítás célja a jogerős határozat folytán a peres felet ért sérelem orvoslása. Fontos tudni, hogy a megtámadott határozat jogerejét önmagában a perújítás benyújtása nem érinti, a jogerő feloldása a perújítás eredményétől függ.

A perújítási kérelem előterjesztésének határideje 6 hónap, ezt a határidőt a megtámadott ítélet jogerőre emelkedésétől, ha pedig a perújítás okáról a fél csak később szerzett tudomást, vagy csak később jutott abba a helyzetbe, hogy perújítással élhessen, ettől az időponttól kell számítani. Az érintett ítélet jogerőre emelkedésétől számított 5 éven túl perújítás előterjesztésére nincs lehetőség.

A bíróság első körben a perújítás megengedhetőségéről dönt, annak sikerét követően pedig a megtámadott ítéletet hatályában fenntartja, vagy új határozatot hoz. A harmadik perorvoslati lehetőség a felülvizsgálat intézménye, ami szintén rendkívüli jogorvoslat.

Szerződésszegés a polgári jogban - Második, átdolgozott kiadás

A felülvizsgálat is jogerős határozatok ellen vehető igénybe, de ebbe a körbe be kell vonni bizonyos, nem érdemi végzéseket is nevezzük ezeket most határozatoknak. A felülvizsgálat elbírálása a legfőbb bírói fórum, a Kúria hatáskörébe tartozik.

Bölcskei Krisztián, Dr.

Wellmann György: A szerződések általános szabályai az új Ptk. Rész A tanulmány I. Részét itt olvashatja.