A termékek kiosztására vonatkozó szabályozások

Teljesítési időszakok

A tanév során 4 teljesítési időszak van. Ebből a megállapodásnak megfelelően legalább 3 időszakban kell termékeket kiosztani. Az I. és IV. teljesítési időszakban legalább 3 héten, míg a II. és III. teljesítési időszakban legalább 8 héten keresztül történik a szállítás. Csak olyan heteken lehet szállítani, amely legalább annyi tanítási napból áll, ahány adag az adott teljesítési időszakban 1 héten fejenként kiosztásra kerül.
A teljesítési időszakok a következők:

  • I. teljesítési időszak: 2017.09.01 – 2017.09.24.
  • II. teljesítési időszak: 2017.09.25 – 2017.12.17.
  • III. teljesítési időszak: 2018.01.08 – 2018.03.25.
  • IV. teljesítési időszak: 2018.03.26 – 2018.05.06.

Heti adagok, hiányzások kezelése

Tanulónként hetente legalább 2, legfeljebb 4 adag termék adható. Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az egész alma és a szeletelt alma egyféle terméknek tekintendő. A kiosztott termékféléknek szállítási időszakon belül hetenként azonosnak kell lennie.
A közoktatási intézmény köteles a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani. A hiányzó tanulók termékét ki lehet osztani a jelenlevő tanulóknak:

  • a napi adag növelésével;
  • a heti gyakoriság növelésével azon a napon, amikor egyébként nem történne termékkiosztás;
  • a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével.

A hiányzások következtében megmaradt termékek a 7. vagy 8. osztályos tanulók számára is kiosztható.

Nyilvántartás vezetése

A közoktatási intézmény köteles a programban részt vevő (1-6. évfolyamos) tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak összesítésével az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével hetente nyilvántartást vezetni. Amennyiben a hiányzások miatt a napi adag növelésére kerül sor, úgy fel kell tüntetni, hogy ez a programban részt vevő tanulók mely csoportja esetében történt meg. (A nyilvántartás vezetéséhez szükséges, az említett 7. melléklet alapján készített adatlap letölthető a Dokumentumárból)

Selejtezési jegyzőkönyv

A közoktatási intézmény köteles selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a közoktatási intézményben történő tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a közoktatási intézmény neve, címe, OM azonosítója,
b) a jegyzőkönyv készítőjének neve,
c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,
d) a selejtezés oka, és
e) keltezés, jegyzőkönyv készítőjének és az oktatási intézmény vezetőjének aláírása.

Minőségi kifogás

Ha a termék átvételekor a közoktatási intézményben az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 9-10. §-ban előírtaknak, köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a közoktatási intézménnyel a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a közoktatási intézmény köteles az MVH-t értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.