A termékek kiosztására vonatkozó szabályozások

Teljesítési időszakok

A tanév során 4 teljesítési időszak van. Ebből a megállapodásnak megfelelően legalább 3 időszakban kell termékeket kiosztani. Az I. és IV. teljesítési időszakban legalább 3 héten, míg a II. és III. teljesítési időszakban legalább 8 héten keresztül történik a szállítás. Csak olyan heteken lehet szállítani, amely legalább 4 tanítási napból áll.
A teljesítési időszakok a következők:

  • I. teljesítési időszak: 2019.09.02 – 2019.09.29.
  • II. teljesítési időszak: 2019.09.30 – 2019.12.15.
  • III. teljesítési időszak: 2020.01.13 – 2020.03.29.
  • IV. teljesítési időszak: 2020.03.30 – 2020.05.03.

Heti adagok, hiányzások kezelése

Tanulónként hetente legalább 2, legfeljebb 4 adag termék adható. Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az egész alma és a szeletelt alma egyféle terméknek tekintendő. A kiosztott termékféléknek szállítási időszakon belül hetenként azonosnak kell lennie.
A közoktatási intézmény köteles a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani. A hiányzó tanulók termékét ki lehet osztani a jelenlevő tanulóknak:

  • a napi adag növelésével;
  • a heti gyakoriság növelésével azon a napon, amikor egyébként nem történne termékkiosztás;
  • a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével.

A hiányzások következtében megmaradt termékek a 7. vagy 8. osztályos tanulók számára is kiosztható.

Nyilvántartás vezetése

A köznevelési intézmény köteles a kiosztással érintett tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak összesítésével, a tanulók osztályának és évfolyamának feltüntetésével, a Kincstár honlapján közzétett nyomtatvány szerinti adatlap kitöltésével, hetente nyilvántartást vezetni. (A nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatlap letölthető a Dokumentumárból)

Selejtezési jegyzőkönyv

A közoktatási intézmény köteles selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a közoktatási intézményben történő tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a fenntartó neve, címe, adószáma, a köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója,

b) a jegyzőkönyv készítőjének neve,

c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,

d) a selejtezés oka,

e) a jegyzőkönyv készítőjének és a köznevelési intézmény vezetőjének cégszerű aláírása.

Minőségi kifogás

Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 18/2019. (V. 10.) AM rendelet 12. és 13. §-ban foglaltaknak, akkor a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíti, és azt a szállító képviselőjével aláíratja, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadja. A szállító együttműködik a köznevelési intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a fenntartó értesíti a Kincstárt, és az értesítéshez mellékeli a jegyzőkönyv másolatát.