Opciók képzési platform


Ennek a célnak a megvalósítása érdekében kerül sor a személyes adatok felhasználására, melyek teljeskörű védelme biztosított összhangban a megfelelő jogszabályokkal.

opciók képzési platform hogyan lehet sok pénzt keresni az interneten

Grada VukovaraZagreb, email:  hr-info alef. Oltetului Nr. Milyen módon és milyen személyes adatokat használunk fel?

opciók képzési platform hogyan lehet bitcoinot keresni számítógépen keresztül

A kezelt személyes adatok közé tartozik a név és e-mail cím. A fent említett személyes adatokhoz hozzáférhet az Adatkezelő, és minden olyan Alef Grouphoz kapcsolódó jogi személyek továbbiakban csoporttag amely közvetlen vagy közvetett módon kapcsolódnak az Adatkezelőhöz, illetve része az Alef Groupnak, abban az esetben is, ha a csoporttag EU-n kívüli országban helyezkedik el, amennyiben az Európai Bizottság úgy nyilatkozott, hogy a szóban forgó EU-n kívüli ország tudja biztosítani a szükséges védelmi intézkedéseket a személyes adatok opciók képzési platform érdekében.

opciók képzési platform osx távirat

Az Adatkezelő üzleti partnerei, Adatfeldolgozók, illetve a hatóságok is hozzáférhetnek a személyes adatokhoz.

Mi az adatkezelés célja?

opciók képzési platform naos srl otthonról dolgozom

A személyes adatok kezelése kizárólag szeminárium és oktatás szervezése céljából folyik. Opciók képzési platform a személyes adatok feldolgozásának a jogalapja? A szolgáltatásnyújtás érdekében kezelt adatokat jogos érdek alapján kezeljük, személyazonosítás stratégia bináris opciók mt4. Meddig tárolják a személyes adatokat?

opciók képzési platform bináris opciók kereskedési bemutatója

A személyes adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt és ezután még 4 évig tároljuk. Milyen jogok illetik meg az adatalanyt?

opciók képzési platform amire könnyen és gyorsan pénzt kereshet

Az érintett hozzáférési joga Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek opciók képzési platform, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; a Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok — egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő — kiegészítését.

Sochora 27, 00 Prague 7, Czech Republic.